За нас

Агенция за подбор на персонал “Интер” ООД е лицензирана от Агенцията по Заетостта за извършване на подбор за България (лиценз №. 606/22.11.2006) и за чужбина (лиценз № 607/22.11.2006).

Предлаганите от фирмата услуги включват:

 • Търсене и подбор на персонал;
 • Мотивация и развитие на персонала;
 • Консултиране в сферата на управление на човешките ресурси;
 • ТРЗ услуги;
 • Обучения


От създаването си до днес агенцията е реализирала успешно проекти по набиране на персонал за български и чуждестранни клиенти от различни сфери на бизнеса.

Секторите, в които извършваме търсене и набиране на персонал, са разнообразни. Особено силни позиции имаме в областта на Туризма и Хотелиерството, Маркетинг и Продажби, Търговия, Финанси, Счетоводство.

Сред нашите ключови фактори за успех са:

 • Партньорството ни с водещи университети и колежи в България и чужбина
 • Богатата ни мрежа от ресурси и данни за работодатели и търсещи работа в България и чужбина
 • Партньорството ни с центрове за професионално обучение и водещи български и чуждестранни лектори в областта на Туризма и Хотелиерството, Маркетинг и Мениджмънт, Търговия, Международен Бизнес Мениджмънт и др.

 
Защо да изберете нас?

 • Ние осъзнаваме и вярваме, че човешкият капитал е най-ценният актив на всяка организация и нейно основно конкурентно предимство.
 • Спазвайки етичните норми и високо качество на обслужване по международни стандарти, подхождаме към процеса по търсене и набиране на персонал със задълбочено разбиране и осъзнаване на изискванията и очакванията на нашите клиенти, опознаване на тяхната организация и фирмена култура, създаване на доверена комуникация и желание за създаване на дълготрайно сътрудничество.
 • Предлагаме разнообразна гама от услуги както за работодатели, така и за кандидати, което ни позволява да разработим и приложим персонализирани решения според нуждите на всеки клиент.
 • Подхождаме еднакво отговорно както към проектите на големи компании с многоброен персонал, така и към тези на малки компании, които търсят един единствен служител.
 • Ангажиментът ни да изпълняваме изискванията както на работодателя, така и на кандидата, като изясняваме очакванията на всяка страна и предлагаме най-доброто решение за всяка страна.