Услуги за работодатели

Предлаганите от нас услуги включват цялостно обслужване по:

 

Търсене и подбор на персонал
Ние предлагаме услуги по подбор на персонал за всички нива на йерархията в една организация, съобразно специфичните нужди и изисквания на клиента.

Започваме процеса на търсене и подбор чрез вникване и разбиране на бизнеса на нашите клиенти, обсъждане и задълбочено разбиране на изискванията и очакванията им. Уточняваме параметрите на търсене, изготвяме задълбочен профил на желания от работодателя кандидат. Комбинираме методите на директното търсене и на таргетираните обяви.

Особенно конкуретно предимство ни дава нашата широка база данни от потенциални кандидати във водещи сектори в България и чужбина, както и алтернативните канали за търсене, в т.ч. партньорството ни с водещи университети и колежи в България и чужбина. Тесните ни контакти с работодатели и учебни заведения ни дават отлична възможност да намерим и предложим на клиентите си прецизна селекция от кандидати.