Новини

21.05.2010: Работa в областта на възобновяемите енергийни източници

Секторът на алтернативната енергия е най-новият и бързо развиващ се пазар на труда в света. С глобалното затопляне, както и непрекъснато нарастващото търсене на нови източници на енергия, всекидневно се създават работни места в сектора на възобновяеми енергийни източници.

Секторът включва всички кариерни области, които се фокусират върху намаляването на зависимостта от основни енергийни източници. Тя включва тези области, занимаващи се с намирането и използването на алтернативни и възобновяеми източници на енергия като алтернатива на изкопаемите горива и на традиционните форми на производство на електроенергия.

Работни места в сектора за алтернативна енергия могат да бъде намерени и в:

 • Предприятия за производство на оборудване
 • Изследователските лаборатории и съоръжения
 • Канали за дистрибуция
 • Производство на оборудване за създаване на по-чисти горива.

Секторът включва слънчева енергия, вятърни мелници, инсталации задвижвани от вятър, хидро-електроенергия, биогорива, геотермална енергия и по-чисти въглища. Многообразие от работни места съществува също в  земеделието, транспорта,  инженеринг на химията.

Четирите основни области на растеж в сектора са:

 • Слънчев
 • Биомаса
 • Вятър
 • Горивните клетки

Следните работни места се предлагат в областта на възобновяемата енергия:

 • ТЕЦ оператори
 • Дистрибутори
 • Инженери по материали (Materials engineers)
 • Биолози
 • Микробиолози
 • Компютърни специалисти
 • Изследователи
 • Техници
 • Инкасатори
 • Техници на околната среда
 • Електроинженери
 • Монтажници
 • Електрически ремонт и техническо обслужване
 • Инженери химици
 • Физици
 • Електротехник
 • Работници за газ станции
 • Информацонни специалисти

За всички от горепосочените работни места се изисква сертифициране, дипломи и степени. Пазарът за неквалифицирани служители е доста по-голям и може да се използва като стъпало към по-високи позиции, докато служителите биват обучавани.

 

 
17.05.2010: ЛИЦЕНЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Агенция за подбор на персонал "Интер" провежда съвместно с ЦПО към Международен Колеж лицензирани курсове за придобиване на професия и специалност.

Имате възможност да изберете между 30 професии и 70 специалности.

 

 

Професия  “Продавач - Консултант”,

- Специалност „Продавач – консултант”, код 3410201, II степен

Професия  “Сътрудник в маркетингови дейности”,

- Специалност „Маркетингови проучвания”, код 3420201, II степен

Професия: “Финансист”,

- Специалност „Банково дело”, код 3430101, III степен

Професия: Данъчен и митнически посредник,

- Специалност „Митническа и данъчна администрация”, код 3440201, III степен

Професия “Оперативен Счетоводител”,

- Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, III степен

Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”,

- Специалност „Малък и среден бизнес”, код 3450501, II степен

Професия “Икономист”,

- Специалност „Търговия”, код 3451202, III степен

- Специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204, III степен

Професия “Офис - мениджър”,

- Специалност „Бизнес – администрация”, код 3460101, III степен

Професия “Оператор на компютър”,

- Специалност „Текстообработване”, код 4820301, I степен

Професия “Хлебар-сладкар”,

- Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301, II степен

- Специалност „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302, II степен

 

Професия “Хотелиер”,

- Специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101, III степен

Професия “Администратор в хотелиерството”,

- Специалност „Организация на обслужването в хотелиерството”, 8110201, III степен

 

Професия “Камериер”,

- Специалност „ Хотелиерство”, код 8110301, I степен

Професия “Ресторантьор“,

- Специалност „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”, код 8110602,  III степен

- Специалност „Кетеринг”, 8110603, III степен

 

Професия  “Готвач”,

- Специалност „ Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, II степен

Професия “Сервитьор – барман”,

- Специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, II степен


Професия  “Организатор на туристическа агентска дейност”,

- Специалност „Организация на туризма и свободното време, код 8120101, III степен

- Специалност „Селски туризъм”, код 8120102, III степен

 

Професия “Екскурзовод”,

- Специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302, III  степен

Професия “Аниматор в туризма”,

- Специалност „Туристическа анимация”, код 8120402, III степен

 

Професия “Строител”,

- Специалност „Зидария”, код 5820304, II степен

- Специалност „Вътрешни облицовки и настилки”,           код 5820306,  II  степен

- Специалност Външни облицовки и настилки”, код  5820307, II степен

- Специалност „Бояджийски работи”, код  5820309,  II степен

 

Професия: Помощник в строителството,

- Специалност „Основни и довършителни работи”, код 5820801, I степен

· Професия “Строител - монтажник”,

- Специалност „Дограми и стъклопоставяне”, код 5820404, II степен

 Професия  “Продавач - Консултант”,

- Специалност „Продавач – консултант”, код 3410201, II степен

Професия  “Сътрудник в маркетингови дейности”,

- Специалност „Маркетингови проучвания”, код 3420201, II степен

Професия: “Финансист”,

- Специалност „Банково дело”, код 3430101, III степен

Професия: Данъчен и митнически посредник,

- Специалност „Митническа и данъчна администрация”, код 3440201, III степен

Професия “Оперативен Счетоводител”,

- Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, III степен

Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”,

- Специалност „Малък и среден бизнес”, код 3450501, II степен

Професия “Икономист”,

- Специалност „Търговия”, код 3451202, III степен

- Специалност „Икономика и мениджмънт”, код 3451204, III степен

Професия “Офис - мениджър”,

- Специалност „Бизнес – администрация”, код 3460101, III степен

Професия “Оператор на компютър”,

- Специалност „Текстообработване”, код 4820301, I степен

Професия “Хлебар-сладкар”,

- Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301, II степен

- Специалност „Производство на сладкарски изделия”, код 5410302, II степен

Професия “Хотелиер”,

- Специалност „Организация на хотелиерството”, код 8110101, III степен

Професия “Администратор в хотелиерството”,

- Специалност „Организация на обслужването в хотелиерството”, 8110201, III степен

Професия “Камериер”,

- Специалност „ Хотелиерство”, код 8110301, I степен

Професия “Ресторантьор“,

- Специалност „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”, код 8110602,  III степен

- Специалност „Кетеринг”, 8110603, III степен

Професия  “Готвач”,

- Специалност „ Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, II степен

Професия “Сервитьор – барман”,

- Специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, II степен

Професия  “Организатор на туристическа агентска дейност”,

- Специалност „Организация на туризма и свободното време, код 8120101, III степен

- Специалност „Селски туризъм”, код 8120102, III степен

Професия “Екскурзовод”,

- Специалност „Екскурзоводско обслужване”, код 8120302, III  степен

Професия “Аниматор в туризма”,

- Специалност „Туристическа анимация”, код 8120402, III степен

Професия “Строител”,

- Специалност „Зидария”, код 5820304, II степен

- Специалност „Вътрешни облицовки и настилки”,           код 5820306,  II  степен

- Специалност Външни облицовки и настилки”, код  5820307, II степен

- Специалност „Бояджийски работи”, код  5820309,  II степен

Професия: Помощник в строителството,

- Специалност „Основни и довършителни работи”, код 5820801, I степен

· Професия “Строител - монтажник”,

- Специалност „Дограми и стъклопоставяне”, код 5820404, II степен

 

По-подробна информация за всички предлагани обучения и програмата на всяко обучение може да получите на тел: 058 655 627 begin_of_the_skype_highlighting              058 655 627      end_of_the_skype_highlighting, 0885 398 668 begin_of_the_skype_highlighting              0885 398 668      end_of_the_skype_highlighting или на e-mail:interjobsabroad@gmail.com.

 

 

 

 

 

 
17.05.2010: ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ И ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ ОТ "ИНТЕР"

Агенция за подбор на персонал "Интер" провежда съвместно с ЦПО към Международен Колеж ООД вътрешнофирмени и отворени обучения по разнообразни ключови компетенции. ЦПО към Международен Колеж ООД е един от най-големите и успешни центрове в страната, с модерни бази за обучение във Варна, Добрич, София, Велико Търново, Бургас и Пловдив. Центърът предлага обучение по 30 професии и 70 специалности. От 2004 центърът е обучил над 3000 човека. Всички обучаеми на ЦПО към Международен Колеж ООД получават държвано признат сертификат за придобита квалификация или завършен курс.

 

Ето някои от предлаганите курсове:

 

·        Чуждоезикови обучения – английски, немски и испански език

·        Разработване на бизнес план за банково кредитиране

·        Успешно водене на преговори

·        Бизнес кореспонденция/ Бизнес етикет и протокол

·        Работа с клиенти

·        Трудово-правни отношения и администриране на персонала

·        Работа в екип и ефективно управление на екипи

·        Практическо прилагане на изискванията за безопасност на храните

·        Разработване и управление на проекти

·        Електронна търговия  и електронен маркетинг

·        Компютърно счетоводство

·        Умения за работа с програма Photoshop

·        Умения за работа с MS Word и  MS Excel

·        Презентационни умения с MS OfficeMS PowerPoint и MS Publisher

·        Работа със специализиран хотелски софтуер ClockBS Evolution

 

Обученията и курсовете се организарират в удобно за обучаемите време и предлагат:

 

 

 • Гъвкави форми и срокове на обучение
 • Удобно място за провеждане на обучението
 • Квалифицирани преподаватели и инструктори
 • Техническа помощ при записване за обучение
 • Сертифициране на придобитите знания и умения

 

По-подробна информация за всички предлагани обучения и програмата на всяко обучение може да получите на тел: 058 655 627, 0885 398 668 или на e-mail:interjobsabroad@gmail.com.

 

 
11.05.2010: Нови основания за прекратяване на трудовия договор

При предстоящите промени в Кодекса на труда (КТ) към основанията за прекратяване на трудовия договор ще бъдат добавени още две, стана ясно след правителственото заседание днес. Целта е да се защитят правата на работниците и служителите срещу некоректни работодатели.

Когато работникът или служителят не може да открие работодателя, за да подаде заявление за напускане, той ще може да връчи документа в инспекцията по труда. Повод за тази добавка в КТ са зачестилите случаи, особено в Южна България, когато фирмата прекратява дейността си, без да е обявен престой или спиране на работа и без предприятието да е закрито по съответния ред. В съществуващата сега правна уредба няма възможност работникът или служителят да прекрати трудовия си договор в такива случаи.

След като промените бъдат одобрени от парламента, работникът или служителят ще може да напусне без предизвестие и когато работодателят го е пуснал в неплатен отпуск без негово съгласие.

В бъдеще административното наказание за "маловажно нарушение" ще бъде диференцирано, като се определят различни по размер санкции за работодателя и за виновното длъжностно лице. За виновните длъжностни лица размерът на глобата се запазва в настоящите граници - от 50 до 100 лв. Сегашният минимален размер на имуществената санкция или глобата, която се налага на работодателите, се променя от 50 лева на 100 лв., а максимално предвиденият размер - от 100 лв. на 300 лв.

 
20.04.2010: БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТЕЩИ

Счетоводна къща "Интер" ООД организира съвместно с Център за професионално обучение към Международен колеж БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТЕЩИ.

Обученията се организират в рамките на ОП РЧР "Аз мога", която покрива 100% от финансирането на обучение за лица, заети с трудов договор на пълен работен ден.

Счетоводна къща "Интер" ООД съвместно с Център за професионално обучение към Международен колеж предлага обучения по ключова компетентност и професионални обучения в различни направления и специалности.


Предлагани форми на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна

За информация: Тел: 058 655 622

 


Прикачен файл: attachment_1271767368.pdf
21.01.2010: СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ ОТ КИПЪР НА 08.02.2010

На 08.02.2010 ще се проведе среща на представители на работодателя за хотелски персонал от Кипър с кандидати за работа ( вижте обявата за Хотелски персонал)

Интервютата ще се проведат в Добрич в сградата на Международен Колеж на ул.България Но.3.

Моля кандидатите, които желаят да се явят  на интервю, да се обадят на тел.: 058 655 622 или 0885 398 668, за да уговорим час за среща.

Кандидатите трябва да носят CV-то си на английски език.
28.12.2009: Пилотна версия на нашата WEB страница

Днес стартира пилотната версия на нашия сайт! Скоро очаквайте нови функции!!