Контакти

За да изпратите съобщение с помощта на WEB формата е необходимо първо да се регистрирате!

 

Варна 9000
ул.”Топра Хисар” 13, офис 1
Тел.: +359 52/602 556
E-mail:
Добрич 9300
ул.”България” 3
Тел.: +359 58/655 621
Факс: +359 58/605 760