За нас

Счетоводна къща “Интер” ООД е специализирано счетоводно предприятие, създадено по силата на Търговския закон с решение на ДОС № 311/2002 г.


Дейността ни е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и спазване на всички изисквания  в  областта на счетоводното , данъчно и осигурително законодателство .


Във фирмата работят високо квалифицирани специалисти  в офисите ни, които са позиционирани в гр.Добрич и гр.Варна.


Нашите клиенти са предприятия от различни области на бизнеса, както и от сферата на услугите, в т.ч. туристически, транспортни, строителни, търговски предприятия, свободни професии, както и организации с нестопанска цел – фондации, асоциации, сдружения с нестопанска цел, училища и др .