Новини

08.07.2020: Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

На 06.07.2020г. „ИНТЕР СК“ ООД стартира проект № BG16RFOP002-2.073-2083-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ („Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19“), финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020г., по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за ИНТЕР СК ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19, а резултата - постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Обща стойност: 4925.35 лв., от които 4186,55 лв. европейско и  738,80 лв. национално съфинансиране. Проектът приключва на 06.10.2020г.